0
Povzetek košarice

Košarica je prazna

Dodaj izdelke

Vpiši iskalni niz

Splošni pogoji Plesnega mesta

 

1. SPLOŠNO 

To je sporazum med vami, udeleženci tečajev, tekmovanj ter ostalih storitev (v nadaljevanju: tečajnik, uporabnik, vi) ter izvajalci storitev, tečajev Plesnega mesta, ki v tem sporazumu zaobjema tri pravne subjekte (PLESNO MESTO d.o.o., PLESNI KLUB PLESNO MESTO LJUBLJANA in PLESNI KLUB PLESNO MESTO; v nadaljevanju: Plesno mesto). Če se ne strinjate s Splošnimi pogoji Plesnega mesta, NE POTRJUJTE DOKUMENTA IN NE NADALJUJTE Z REGISTRACIJO.


2. INFORMACIJE IN SVETOVANJE 

o pričetku, trajanju tečajev, pedagogu, ki vodi tečaj in ceni tečajev lahko dobite:

na www.plesno-mesto.si

po telefonu 01 510 84 84 ali 041 33 33 03 v času uradnih ur

osebno, na vpisnem(ih) mestu(ih) v času uradnih ur.

Informacija o delovnem času vpisnega(ih) mesta je objavljena na vratih vpisnega mesta in na naši spletni strani. V času počitnic uradne ure potekajo v času dežurstva – informacije o urniku dežurstva so na voljo na vratih vpisnega(ih) mesta in na spletni strani.

Pišete nam: 

na naslov PLESNO MESTO, Cesta Ljubljanske brigade 33, 1000 Ljubljana

na e-mail – info@plesnomesto.si


3. REZERVACIJA TEČAJA 

Lahko jo naredite osebno, preko telefona ali e-maila ter preko www.plesno-mesto.si.


4. VPIS 

Vpišete se tako, da izpolnite vpisni kartonček s svojimi podatki, ki jih vnesemo mi, ali jih vnesete sami ob vpisu v tečaj na naši internetni strani. Z evidenco članstva in podatki ravnamo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ob vpisu potrdite, da ste seznanjeni s Splošnimi pogoji in Plačilnimi pogoji Plesnega mesta (za nepolnoletne velja potrditev staršev) ter z vplačilom navedenega zneska po ceniku, najkasneje do pričetka prve vaje.

Plačilo velja za izbrano število vaj, ki jih obsega izbrani program. V primeru nadaljevanja, mora biti šolnina poravnana najkasneje do pričetka prve vaje, sicer se udeleženec ne more udeležiti vadbe v nadaljevanju tečaja. Ta določba »Splošnih pogojev« je obvezna in se šteje, da so z njo seznanjeni vsi udeleženci oz. njihovi zakoniti zastopniki.

Splošni pogoji Plesnega mesta veljajo za vse tečajnike, ki so vpisani v PLESNI KLUB PLESNO MESTO, PLESNO MESTO d.o.o. ali PLESNI KLUB PLESNO MESTO LJUBLJANA. S potrjevanjem teh pogojev se strinjate da Plesnemu mestu dovolite prenos vaših Osebnih podatkov ter podatkov o vaši storitvi med pravnimi subjekti PLESNI KLUB PLESNO MESTO, PLESNO MESTO d.o.o. in PLESNI KLUB PLESNO MESTO LJUBLJANA.


5. NAČIN PLAČILA 

Šolnino lahko poravnate na vpisu Plesnega mesta osebno z gotovino ali karticami BA, MAESTRO, KARANTA, VISA in MASTERCARD ali z nakazilom (potreben je sklic) na transakcijski račun Plesnega mesta, ki je naveden na računu oz. na predračunu.

Morebitni dodatni načini plačila, ki se bodo dodajali bodo obravnavali v ločenih sporazumih v odvisnosti od oblike plačila ali oblike storitve, ki jo bo uporabnik izbral.


6. PLAČILNI POGOJI IN CENIK STORITEV 

Strankam so plačilni pogoji in cenik storitev na voljo na vpisnem(ih) mestu(ih), objavljen pa je tudi na spletni strani www.plesno-mesto.si. Plačilne pogoje in cenik Plesno mesto objavi vsako šolsko leto sproti najkasneje do 25. 8. za novo šolsko leto. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in plačilnih pogojev tudi med šolskim letom. V tem primeru stranke, ki jih sprememba zadeva, o spremembi obvestimo preko elektronske pošte, morebitne spremembe pa stopijo v veljavo s prvim dnem naslednjega meseca. Stranka ima tudi možnost odstopa od podaljšanja sporazuma.


7. NEZGODNO ZAVAROVANJE 

Nezgodno zavarovanje ni vključeno v ceno storitev. Nezgodno zavarovanje za morebitna tekmovanja, festivale in nastope v tujini urejate sami.


8. OBISK VAJ 

Na vajo pridete vsaj nekaj minut pred pričetkom v opremi, kot vam svetujemo pri vpisu. Z delom pričenjamo točno, z zamujanjem motite potek dela. Odmori med vajami trajajo največ 5 minut – po izbiri in odločitvi učitelja pri nepolnoletnih tečajnikih oz. po dogovoru s polnoletnimi tečajniki.

Cicibane in šolarje starši oddate učitelju pred vhodom v dvorano in jih prevzamete ob koncu ure ponovno pri vhodu v dvorano. Dodatnega varstva nimamo organiziranega, zato odgovarjamo za otroke samo v času rednega programa dela!

V tečaj vpisujemo samo do polne zasedenosti tečaja.

V primeru, da na tečaj ni vpisano zadostno število tečajnikov, si Plesno mesto pridržuje pravico odpovedi tečaja na dan in uro pričetka prve vaje programa. V primeru odpovedi tečaja zaradi premajhnega števila tečajnikov, že vpisanim vrnemo denar v celoti.


9. DVORANE, URE 

Programi dela potekajo v dvoranah in ob urah navedenih pri razpisu tečajev.


10. TRAJANJE TEČAJA IN POSAMEZNE VAJE 

Trajanje tečaja je navedeno v razpisu. V splošnem velja, da potekajo programi v obliki celoletnega dela – razdeljeni na četrtletja, ki obsegajo 8 vaj ali na posamezne mesece ter v obliki tečajev, ki obsegajo 8 vaj ali, kot je zapisano v razpisih tečajev.

Število vaj tedensko (enkrat, dvakrat ali večkrat tedensko) in trajanje vaje (45, 60 ali 90 minut dela) je navedeno v razpisu. Potreben odmor traja največ 5 minut.

Individualne ure potekajo po dogovoru. Drugi, priložnostni tečaji in prireditve potekajo in trajajo po dogovoru oz. kot je zapisano v razpisih tečajev.


11. POPUSTI, PROMOCIJSKE KODE 

Popusti se med seboj ne seštevajo! V kolikor so izdelki na spletni strani že v akciji oz. je na njih že določen kakršenkoli popust, dodatni popusti zanje ne veljajo.


12. URNIK 

Plesno mesto se obvezuje izpeljati vse vaje v skladu z navedenim rednim programom v času in na lokaciji razpisanih vaj. V primeru odsotnosti učitelja poskrbimo za enakovredno zamenjavo. V primeru, da zaradi višje sile vaja odpade, vas o odpadli vaji pravočasno obvestimo in jo nadomeščamo po urniku z zamikom v naslednjem tednu ali v drugem terminu (možno tudi na drugi lokaciji) po predhodni najavi (vsaj 3 dni prej).


13. UPORABA DVORAN 

Zasedenost dvoran je znana vsem učiteljem, ki delajo v Plesnem mestu. Tečajniki lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja svojega programa ob prisotnosti učiteljev, učitelji morajo vse dodatne uporabe najaviti po dogovoru na vpisu. Člani selekcij uporabljajo dvorane izrecno na podlagi rezervacije prostih terminov dvoran izključno za potrebe tekmovanj. V vseh ostalih primerih se prosti termini dvorane lahko uporabijo ob rezervaciji in plačilu najema ure dvorane po ceniku.


14. ČISTOČA DVORAN IN ODNOS DO PROSTOROV 

V dvorane tečajniki vstopajo z ustrezno obutvijo (preobuti). V dvoranah je prepovedano kajenje, vnašanje hrane in pijače (razen bidonov) ter neprimeren odnos do vse imovine v prostorih Plesnega mesta. V primeru neupoštevanja tega pravila morajo tečajniki ob opozorilu učitelja prostor zapustiti. Denarja v tem primeru ne vračamo.


15. ODSTOP OD POGODBE IN UPOŠTEVANJE ODSOTNOSTI 

Stranka lahko brez razloga 14 dni od sklenitve pogodbe odstopi od pogodbe. Kupnino ji vrnemo v celoti.

V primeru, ko se storitev prične opravljati takoj oz. v 14 dnevnem odstopnem roku, na podlagi pridobljenega izrecnega soglasja stranke, lahko le ta vseeno odstopi od pogodbe, brez navedbe razloga, pri čemer je stranka dolžna plačati sorazmerno vrednost opravljene storitve, ter se ji tako ne povrne nazaj vsa plačana kupnina. Stranka lahko svoj odstop od pogodbe sporoči osebno, po klasični pošti, preko telefona ali e-maila.

Obrazec za odstop od pogodbenega razmerja je na voljo na naslednji povezavi: https://www.plesno-mesto.si/izjava-o-odstopu-od-pogodbe/ 

V primeru opravičene odsotnosti (daljša bolezen ali poškodba) povračilo že plačane šolnine obravnavamo individualno na podlagi zdravniškega opravičila.


16. GARDEROBA 

Garderoba je na voljo za vse dvorane in ni varovana. Stvari lahko v garderobi puščate na lastno odgovornost. Priporočamo vam, da vrednejše stvari in predmete odnesete s sabo oz. jih shranite na recepciji.


17. POZABLJENE STVARI 

Za pozabljene stvari ne odgovarjamo, vse najdene vrednejše predmete pa shranjujemo na recepciji.


18. SNEMANJE IN FOTOGRAFIRANJE 

Plesno mesto plesne vaje, javne nastope in tekmovanja, lahko zvočno in slikovno snema ali fotografira za promocijske in reportažne namene – objavo v tiskanih, radijskih, televizijskih in spletnih medijih. Svoje morebitno nestrinjanje za zvočno in slikovno snemanje ali fotografiranje plesnih vaj nam sporočite vsaj 7 dni pred pričetkom vaj na info@plesnomesto.si.

Zadnja vaja v četrtletju je odprta za javnost in se lahko snema. Večje prireditve v organizaciji Plesnega mesta, ter promocijski nastopi, se snemajo za promocijske namene in objavo v medijih, družbenih medijih in spletnih straneh.


19. PRITOŽBENI POSTOPKI 

Ves čas si prizadevamo za zadovoljstvo naših strank. Ob tem se zavedamo, da pri poslovanju lahko pride tudi do nesoglasij. Stranka ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, zahtevati; odpravo pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi, povračilo deleža plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi, ponovno koriščenje storitev oz. povračilo vplačanega zneska.

Za te primere obstaja interni postopek reševanja morebitnih pritožb. Predvideli smo tudi možnost izvensodnega reševanja morebitnih sporov.

V nadaljevanju vas želimo seznaniti z naslednjim:

– pritožba se lahko poda ustno ali pisno na naslov, Plesno Mesto, C. Ljubljanske brigade 33, 1000 Ljubljana ali na e-mail: info@plesnomesto.si ;

– na vaše ustne pritožbe bomo poskušali odgovoriti takoj;

– na pisne pritožbe bomo odgovorili v najkrajšem možnem času (najkasneje v roku 8 dni).

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če nas o napaki obvesti v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Za stvarno napako, ki se pokaže potem, ko mineta dve letiodkar je bila stvar izročena, ne odgovarjamo.


20. NAGRADNE IGRE 

Plesno mesto občasno organizira nagradne igre. Pogoji so objavljeni ob razpisu igre v skladu z zakonodajo.


21. PRAVNO OPOZORILO PONUDNIKA V ZVEZI Z ZAKONOM O IZVENSODNEM REŠEVANJU POTROŠNIŠKIH SPOROV 

Na podlagi 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (nadalje: ZIsRPS) kot ponudnik obveščamo potencialne stranke, ki so potrošniki (fizične osebe), da ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (nadalje: IRPS) kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z ZisRPS.

Povezava do platforme za SPLETNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV.


22. KONČNE DOLOČBE 

Pogodba o izvajanju storitev je sklenjena, ko stranka vplača obrok oz. znesek šolnine. Pogodba je sklenjena izključno v slovenskem jeziku. Pogodbo in »Splošne pogoje« stranka prejme na e-mail. Dokumentacija pa je shranjena tudi pri ponudniku na trajnem nosilcu podatkov.


PLESNO MESTO d.o.o., PLESNI KLUB PLESNO MESTO LJUBLJANA in PLESNI KLUB PLESNO MESTO

December 2021


Kontakt

E-mail: info@plesnomesto.si

Tel.: 01 510 84 84

Mob.: 041 333 303 / 041 615 760

PLESNO MESTO d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 33
1000 Ljubljana
Slovenija

Davčna št.: SI 51263637
Matična št.: 5800013
Št. vpisa v sodni register SRG: 2009/22641

Uradne ure 

Pon. do Čet.: 

  • od 10:00 do 12:00 in 
  • od 16:30 do 20:00

Sofinanciranje spletne strani in spletne trgovine je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.